Online inschrijfformulier

Dit online inschrijfformulier alleen invullen en versturen na overleg met een van onze medewerkers

Online inschrijfformulier

 • Ik schrijf mij in voor het volgende:
 • Bij het bereiken van een nieuwe leeftijdscategorie wordt uw abonnement omgezet naar het daaraan gekoppelde abonnement.

  Na de overeengekomen abonnementsperiode wordt het abonnement verlengd tot schriftelijke opzegging/wijziging van het abonnement.

  Op deze overeenkomst zijn van toepassing de op onze website Sportcentrumhoorn.nl geplaatste algemene leveringsvoorwaarden Fitvak/SCH, huishoudelijk reglement en het privacy reglement.

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

  Sportcentrum Hoorn om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens bovenstaande abonnement(en) en consumptietegoed.

 • Door ondertekening verklaart ondergetekende akkoord te gaan met bovenstaande bepalingen.

 • Doorlopende SEPA Machtiging

 • Kenmerk Machtiging (in te vullen door SCH)
 • Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Sportcentrum Hoorn om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens bovenstaande abonnement(en) en consumptietegoed.